FREE HEAVY SHIPPING ON ORDER OVER $200

Propolis Damla , kanser tedavisi , propolis ürünleri


BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, BEE’O Anadolu Arı Ürünleri ile Yürütülen Klinik Çalışmaları Anlattı.

 

“Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile doğal arı ürünlerinin üretimini yapan BEE’O Propolis, bir diğer yandan bilimsel çalışmalar yürüterek literatüre katkıda bulunuyor. Doğa dostu bir iş modeli olan “Sözleşmeli Arıcılık Modeli”, Türkiye’de ilk kez ve sadece BEE’O Propolis tarafından kullanılıyor. Böylelikle hem ülkedeki arıcılar desteklenmiş oluyor hem de izlenebilir üretim süreci sağlanmış oluyor. Peki, bu doğal arı ürünleri ile yürütülen bilimsel çalışmaları hiç okudunuz mu? BEE’O Propolis’in Kurucusu ve Genel Müdürü Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu arı ürünleri ile yürütülen bilimsel çalışmaları anlattı.

Tanuğur; “Çıktığımız bu uzun ve emek dolu yolda bir yandan da, Anadolu arı ürünleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerde hocalarımızın yürüttüğü çalışmalara da ürün desteğinde bulunuyoruz. Bu çalışmalar bilimsel literatür için çok değerli. Yürütülen bilimsel çalışmalarda, solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanık tedavisi, kanser, diyabet ve son olarak COVID-19 tedavisinde Anadolu arı ürünlerinin kullanımının fayda sağladığı görülüyor.” dedi.

Tanuğur sözlerini bilimsel çalışmalardan örneklerle sürdürüyor; “Anadolu propolisinin, COVID-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğu görüldü. Anadolu coğrafyasının zengin polifenolik bileşimine sahip olan propolis ile bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan en sonuncusu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırma. Bu çalışmada, BEE’O UP %30 Propolis Damla tüketiminin COVID-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirildi. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) katıldığı bu araştırma 1 ay sürmüştür ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla BEE’O UP %30 Propolis Damla verildi. Çalışmanın sonucunda, COVID-19 enfeksiyonuna karşı BEE’O UP %30 Propolis Damla kullanımının %98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi.”

Propolis kan yağları ve kan şekeri üzerinde de düzenleyici etki gösteren doğal bir gıda. Tanuğur, propolis tüketiminin tip 2 diyabete etkisini gösteren son bilimsel çalışmayı anlattı; “2020 yılında Giresun Üniversitesi’nde yapılan laboratuvar koşullarındaki bilimsel çalışmada, Anadolu propolisin tip 2 diyabet üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma 5’er rattan oluşan 4 grup ile yürütüldü. Gruplar; kontrol grubu, diyabetik grup, BEE’O UP %15 Propolis Damla alan diyabetik grup ve BEE’O UP %30 Propolis Damla alan diyabetik grup şeklindeydi. Gruplar 4 hafta boyunca 0.5 ml/100 g Anadolu propolisi aldı. Çalışma sonucunda, Anadolu propolis damlanın kontrol gruplarına kıyasla kan şekeri dengelenmesi ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesinde etkili olduğu görüldü. Araştırmacılar, verilen Anadolu propolisinin konsantrasyonunun artmasıyla iyileşmenin de arttığını belirttiler.” dedi.

“Propolis, kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılayıcı etkisinden tutun kanser tedavisinde görülen yan etkileri iyileştirmeye kadar birçok alanda da kullanılıyor. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, farklı propolis özütü örneklerinin fenolik içerikleri ve meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Çalışmada Arjantin, Çin ve Türkiye’den BEE’O Propolis’in propolis örnekleri incelendi. Toplanan örneklerin meme kanseri hücreleri üzerindeki baskılayıcı etkisinin içerdikleri fenolik bileşenlerin miktarı ve çeşitlerine bağlı olarak farklılıklar gösterdiği görüldü. Çin’den alınan propolis özütü örneğinin etki göstermediği görüldü. Türkiye’den toplanan örnekler arasında BEE’O UP markalı Anadolu propolis özütünün diğer propolis örneklerine kıyasla daha yüksek fenolik bileşen içeriği ve meme kanseri hücrelerini baskılama potansiyeli gösterdiği görüldü.”

“2021 yılı Nisan ayında, Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan “COVID-19 VE ANADOLU PROPOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU’’ isimli olgu raporunda, korona testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecine ek olarak BEE’O UP %30 Propolis Damla kullanımı ve hastalığın seyrine etkisi bildirilmiştir. Hastanın hafif boğaz kaşıntısı ile başlayan ev karantinası ilerleyen günlerde yüksek ateş ve şiddetli öksürük şikayetiyle hastanede devam etmiştir. Hastaneye yatışının 3. günü medikal destek ve ek ilaç alımına rağmen şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilmiştir. Tedavisini düzenleyen hekim destek tedavi olarak günlük 20-80 damla BEE’O UP %30 Propolis Damla alımına karar vermiş. BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın etkisi 3. günde nefes almada rahatlama olarak görüldü. Hasta 7. günde yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesilmiştir. Normal serviste de 10 gün daha bakımı ve BEE’O UP %30 Propolis Damla alımı devam eden hastanın taburculuk süreci sonrasındaki ilk kontrolde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme olduğu belirtildi. Sonraki 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirilmiştir. Olgu raporu değerlendirildiğinde; mevcut koronavirüs medikal tedavisine günlük 20-80 damla BEE’O UP %30 Propolis Damla eklenmesinin, hastanın akciğer bulgularının tamamen gerilemesi ve normale dönmesi ile nefes darlığının iyileşmesinde oldukça anlamlı sonuçlar sağladığı görüldü.”

Pandemi sürecinde propolis ile laboratuvar çalışmaları da yürütüldü. Bunlardan biri de BEE’O %20 Propolis Damla ile yapıldı. “2021 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesinde in vitro koşullarda yapılan bilimsel çalışmada, BEE’O %20 Propolis Damla’nın içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirildi. Moleküler yerleştirme modeli ile yürütülen çalışmada, BEE’O %20 Propolis Damla’nın içeriğinde bulunan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Hesperitin, Kafeik Asit, Kuarsetin, Pinosembrin, Galanjin gibi flavonoidlerin SARS-CoV-2 virüsün hücreye giriş kapısı olarak kullandığı ACE-2 reseptörüne bağlanmasında önleyici etkilerinin olduğu gösterildi. BEE’O %20 Propolis Damla’da bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin virüslerin bağlanmasına engel olduğu ve dolayısıyla enfeksiyon gelişmesinin de engellendiği belirtildi. BEE’O %20 Propolis Damla‘nın COVID-19 tedavisinde yüksek potansiyel gösterdiği bildirildi.”

“Propolis, mide ve bağırsak sağlığında da olumlu etkileri görülen bir gıda. 2020 yılında 2020 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel çalışmada, mide ülserine sebep olan Helicobacter pylori üzerine etkisi incelendi. Çalışmada BEE’O UP %30 Propolis Damla kullanıldı. Aynı zamanda BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın toplam fenolik ve flavonoid içeriği de ölçüldü. Araştırma sonucunda BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın Helicobacter pylori bakterisini baskılama potansiyelinin yüksek olduğu görüldü. Araştırma sonuçları, BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın antibakteriyel etkisini doğruladı. Araştırmacılar, BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın mide sağlığını destekleyici doğal bir gıda takviyesi olduğunu bildirdi.”

“BEE’O Propolis ürünleri ile yapılan çalışmalardan biri de yara iyileşmesi üzerine yürütüldü. 2021 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde yapılan randomize kontrollü bilimsel araştırmada, BEE’O UP %15 Suda Çözünebilir Propolis Damla uygulamasının kıl dönmesi (Sacrococcygeal Pilonidal Sinus) hastalığı üzerindeki yara iyileştirici etkisi incelendi. Çalışmaya katılan 33 hasta; deney ve kontrol grubu olarak 2 gruba ayrıldı. Yapılan cerrahi operasyon sonrasında 7, 14 ve 28. günlerde tüm hastaların yara bölgelerinin iyileşme durumu takip edildi. Deney grubundaki hastalar 15 kişiden oluşmaktadır ve yara bölgelerine BEE’O UP %15 Suda Çözünebilir Propolis Damla ürünü uygulandı. Çalışma sonuçları incelendiğinde, BEE’O UP %15 Suda Çözünebilir Propolis Damla uygulanan gruptaki hastaların yara iyileşmesinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü. BEE’O UP %15 Suda Çözünebilir Propolis Damla’nın antibakteriyel, antioksidan ve antienflamatuvar aktivitesinden, kıl dönmesi hastalarının tedavisinde yara iyileşmesini hızlandırma amaçlı faydalanılabileceği bildirildi.”

Tanuğur, propolis ve diğer arı ürünlerini tercih ederken dikkat etmemiz gerekenlere ilişkin bilgi verdi; “Ülkemizde ve dünyada halen propolis, arı sütü ve polen gibi bal dışındaki arı ürünlerinin tebliği bulunmamaktadır. Bu sebeple piyasada maalesef çok fazla sahte arı ürünü görülüyor. Yapılan araştırmalar, piyasaya sunulan propolis ürünlerinin etiketlerinde belirtilen miktarda propolis içermediğini, özütleme yönteminin ise yanlış beyan edildiğini göstermekte. Ayrıca ürünlerin birçoğunda, koruyucu ve katkı maddesi bulunduğu halde, etiketinde beyan edilmediği görülüyor. Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Tüketici “Sözleşmeli Arıcılık Modeli”yle üretilen ve yüksek kalitede arı ürünleri almaya özen göstermeli. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeli.” dedi.