FREE HEAVY SHIPPING ON ORDER OVER $200

Gerekçeli karar nedir

Gerekçeli karar nedir?
Gerekçeli karar nedir?Cevap olarak, iddianamenin unsurlarını, olguları, delilleri, davalının iddialarını, savunmalarını, müştekinin iddiasını açıklamaları ve hukuki gerekçeleri gerekçelendirmeleridir diyebiliriz. Daha kısa açıklamak gerekirse ceza mahkemelerinin cezayı dayandıklarını açıklayan ayrıntılı bir karar olarak düşünebilirsiniz.
Uygulamada mahkemeler genellikle erteleme hükümlerini son oturumda kısa bir karar şeklinde mahkeme tutanaklarında açıklar. Gerekçeli bir karar, kanunun öngördüğü süre içinde yazıp ilgili taraflara iletmek suretiyle kısa bir kararla çelişmez.
Anayasa’nın 141/3 maddesine göre her türlü mahkeme kararı gerekçeli olarak yazılmalıdır. Yargıtay kararlarında gerekçe; Hükmün gerekçesinin gerekçeye, hukuka ve maddi gerçeklere uygun olarak yorumlanması olarak tanımlanmaktadır. Gerekçeli karar, kayıttaki bilgi ve belgelerin yerinde doğrulandığını gösteren geçerli, hukuka uygun ve eksiksiz olmalıdır. Böyle bir kararın iyi bir sebep olmaksızın alınması Parlamentonun amaçlarına aykırı olacaktır.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerekçeli karar nedir? HMK m. 297’ye göre hukuk mahkemelerinin görev alanına giren; tazminat, boşanma, miras, alacak gibi özel hukuk uyuşmazlıklarını içeren davaların sonucunda verilen kararlar gerekçeli yazılmak zorundadır. Yargıtay’a göre, gerekçeli kararda yazılması gereken zorunlu unsurlar şunlardır;
İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti,
Anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar,
Çekişmeli konular hakkında toplanan deliller,
Delillerin tartışılması,
Ret ve üstün tutulma nedenleri,
Sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç,
Hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur.
Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Gerekçeli Karar Nedir?
Ceza Mahkemesinde Gerekçeli Karar Nedir?Ceza mahkemelerinin görev alanına giren yargılamalarda mahkumiyet hükmünün gerekçeli kararında olması gereken unsurlar CMK’nın 230. maddesinde yer almaktadır;
İddia ve savunma, bunların dayandırıldığı ve mahkemece toplanan kanıtların neler olduğu,
Kanıtların tartışılması, değerlendirilmesi ve reddedilen veya kanıtlama yönünden üstün tutulan ve kabul edilen kanıtlar ve nedenleri,
Sanığın suç oluşturduğu kabul edilen eylemi, bunun yasal unsurları ve nitelendirmesi, uygulanacak kanun maddesi,
Cezayı ağırlatan ve hafifleten nedenlerle, cezayı kaldıran yasal nedenlerin bulunup bulunmadığı, bunlara ilişkin istemlerin kabul veya reddiyle temel cezanın belirlenmesine ilişkin nedenler,
Cezanın ertelenmesine, tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirinin uygulanmasına yönelik veya bu konulardaki istemlerin kabul veya reddine ilişkin dayanaklar gösterilecektir. Ayrıca ceza davasından sonra ele alınmasına ilişkin kararlarda, ceza verildikten sonra telafi ve tazmin talep imkânı varsa, varsa itirazın zaman sınırı, şekli ve yetkisinin belirtilmesi gerekir.

Yazılı gerekçeli karar nedir?
Yazılı Gerekçeli bir karar, davanın kapandığı ve mahkeme tarafından verilen kararın gerekçeli olarak hazırlandığı anlamına gelir. Gerekçeli bir kararın yazılı beyanı, elektronik devlet kayıtları başvurunuzda bulunabilir. Bu açıklamayı gördüğünüzde, duymakta olduğunuz davanın bittiğini ve bir karar verildiğini anlayabilirsiniz. Taslak kararın gerekçeleri belirlendikten sonra taraflara tebliğ edilecek ve itiraz süresi gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.
Gerekçeli bir karar ne zaman verilir?
Gerekçeli bir kararın hazırlanma tarihi, davanın ait olduğu mahkemeye bağlıdır. Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapılması halinde, hükmün verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde gerekçeli karar verilmesi gerekir. Hukuk mahkemelerinin görev alanına giren davalarda gerekçeli kararların hazırlanma süresi bir aydır. Bu süre idare ve vergi mahkemelerinde de bir ay olarak belirlenir.
Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir?
Rasyonel bir kararın kesinleşmesi iki şekilde yapılır.
1. Birincisi, Gerekçeli bir karara karşı kanunun öngördüğü süre içinde herhangi bir yasal işlem yapılmazsa karar kesinleşir.
2. İkincisi, bir karara karşı gerekçeli olarak dava açılır ve temyiz veya itiraz eden üst mahkeme, hükmün hukuka uygun olduğunu tespit edip kabul ederse, o karar kesinleşmiş olur. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz etme süresi, hukuk davasında gerekçelerin bildirildiği tarihten itibaren 2 haftadır. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı, varsa kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilebilir. Ceza Mahkemesinin görev alanına giren davalarda temyiz süresi 7 gündür. Ancak ceza mahkemelerinde kararın şahsen okunması halinde temyiz süresi yargılama tarihinden itibaren olacaktır. Bir kişi Gerekçeli bir karar verildikten sonra temyiz talebinde bulunmak isterse, bir feragat başvurusu yapılmalıdır. Bu konuda Sömestr Tutum Gereksinimleri yazımızdan yardım alabilirsiniz. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir.

Gerekçeli karar nedir konulu bu yazının kaynak haline başvurmak için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca sitede e-devlet gerekçeli karar yazıldı ne demek, gerekçeli karar, gerekçeli karar nasıl yazılır, gerekçeli karar ne zaman tebliğ edilir, gerekçeli karar nedir, gerekçeli karar örneği, gerekçeli karar yazıldı ne demektir, gerekçeli karar yazıldı nereden öğrenilir, gerekçeli kararda bulunması gerekenler, gerekçeli kararda maddi hata, gerekçeli kararın düzeltilmesi, gerekçeli kararın kesinleşmesi, gerekçeli kararın tebliğ talebi uyap, gerekçeli kararın tebliği, gerekçeli kararın yazılma süresi, hangi kararlar gerekçeli yazılır, hukuki dinlenilme hakkının ihlali, iş mahkemesi gerekçeli kararı kaç günde yazılır, tefhim konularına da değinilmiştir.
Kaynak: https://adaletci.net/gerekceli-karar-nedir/